KALENDARZ 2016/2017

w Publicznym Gimnazjum nr 3

w Bełchatowie

 

Data realizacji

Wydarzenie

01. 09. 2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

13. 09. 2016

Zebrania wychowawców klas z rodzicami (zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym i pozostałymi dokumentami szkoły)

03. 10. 2016

Pierwszy poniedziałek miesiąca

23 – 25. 11. 2016

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas III i II.

Badanie wybranych umiejętności  w klasach I

05. 12. 2016

Pierwszy poniedziałek miesiąca

16. 12. 2016

Propozycje ocen niedostatecznych

z przedmiotów nauczania

23 – 31. 12. 2016

Zimowa przerwa świąteczna

02. 01. 2017

Termin wystawienia wszystkich ocen śródrocznych

09. 01. 2017

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

styczeń 2017

Semestralne zebrania z rodzicami

06. 02. 2017

Pierwszy poniedziałek miesiąca

16 – 29. 01. 2017

Ferie zimowe

06. 03. 2017

Pierwszy poniedziałek miesiąca

13 – 18. 04.2017

Przerwa Świąteczna

kwiecień 2017

Zebrania z rodzicami

19 – 21. 04. 2017

Egzamin gimnazjalny klas III

28. 04. 2017

Dzień Patrona Szkoły

08. 05. 2017

Pierwszy poniedziałek miesiąca

05. 06. 2017

Propozycja ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

06. 06. 2017

Pierwszy poniedziałek miesiąca

12. 06. 2017

Termin wystawienia wszystkich ocen rocznych

z zajęć edukacyjnych i zachowania

19.06.2017

Roczna Rada Klasyfikacyjna

23. 06. 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017