1. JÍzyk polski
  2. Geografia
  3. Konkurs przyrodniczy
  4. Informatyka
  5. Matematyka
  6. JÍzyk niemiecki
  7. JÍzyk angielski
  8. Przedmioty artystyczne/informatyka/technika/religia
  9. Przedmioty przyrodnicze