1. JÍzyk polski
 2. JÍzyk angielski
 3. JÍzyk niemiecki
 4. Historia, wos
 5. Biologia
 6. Chemia
 7. Fizyka
 8. Matematyka
 9. Geografia
 10. Informatyka
 11. Muzyka, plastyka
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Biblioteka
 14. Religia