3c 3 c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fiz. ŁG E13 hist. DC E14 rel ŁB E8 j.niem HM E25 j.pol DB E11
2 8:55- 9:40 biol. KS E24 j.ang BS E26 wos WR E12 geogr DC E14 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G1
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G2
3 9:50-10:35 mat. ŁG E13 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G1
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G2
edb AB E22 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G2
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G1
chem KS E24
4 10:45-11:30 rel ŁB E8 wdżwr PI E8 chem KS E24 j.pol DB E11 hist. DC E14
5 11:50-12:35 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G1
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G2
j.pol DB E11 j.pol DB E11 mat. ŁG E13 j.ang BS E26
6 12:45-13:30 j.pol DB E11 mat. ŁG E13 inf-1/2 SK c2 j.ang BS E26 mat. ŁG E13
7 13:35-14:20 gddw DB E11 inf-2/2 SK c2   z.art AM E21 j.niem HM E25
Drukuj plan
wygenerowano 12.01.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum