3a 3 a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chem KS E24 j.ang BS E26 wos WR E12 inf-2/2 SK c2 chem KS E24
2 8:55- 9:40 j.niem HM E25 mat. DM E22 z.art AM E21 j.niem HM E25 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G1
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G2
3 9:50-10:35 mat. DM E22 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G1
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G2
rel ŁB E8 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G2
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G1
j.pol DB E11
4 10:45-11:30 j.pol DB E11 hist. WR E12 fiz. DM E22 mat. DM E22 j.ang BS E26
5 11:50-12:35 3ac(dz)_P-1/2 #3ac(dz) G1
3ac(chł)_P-2/2 #3ac(chł) G2
biol. KS E24 edb AB E22 j.pol DB E11 mat. DM E22
6 12:45-13:30 rel ŁB E8 j.pol DB E11 j.pol DB E11 hist. WR E12 inf-1/2 SK c2
7 13:35-14:20 gddw WR E12   geogr DC E14 j.ang BS E26  
Drukuj plan
wygenerowano 12.01.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum