ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2016/2017  semestr  II

Zajęcia pozalekcyjne zespołu nauczycieli języka polskiego oraz języków obcych

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Dymus Bożena

·        Koło teatralne co drugi tydzień

·        Koło dziennikarskie

czwartek

czwartek

8

8

E11

E11

Zaremba Urszula

·        Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

·        Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

wtorek

czwartek

8

7

E9

E9

Gabinowska - Dziadczyk Ewelina

·        Konsultacje z języka niemieckiego i języka angielskiego

 

czwartek 

 

 

    7

 

 

  E25

 

Muskała Halina

·        Konsultacje z języka niemieckiego

 

piątek

8

E25

Stanisławska Beata

·        Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

czwartek

8

 E26

 

 

Zajęcia pozalekcyjne zespołu nauczycieli historii, wos-u i geografii

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Cienkowski Dariusz

·        Konsultacje z historii i geografii dla klas I-III

·        SAKKT ,,Dreptak"

środa

poniedziałek

8

8

E14

E14

Wioletta Rogut

 

·        Konsultacje z historii i wiedzy o społ.

·        Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii

 

poniedziałek

czwartek

8

8

E12

E12

 

Zajęcia pozalekcyjne zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Dukowicz Małgorzata

 

·        konsultacje z matematyki

·        Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego           z matematyki i fizyki

poniedziałek

piątek

 

8

7

E22

E22

Głowacka Łucja

·        Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego            z matematyki

·        Zajęcia wyrównawcze z matematyki

wtorek

czwartek

7

7

E13

E13

 

Sadurska Katarzyna

·        Konsultacje z biologii i chemii

·        Koło biologiczno-chemiczne

 

poniedziałek

środa

8

8

D24

D24

Saladra Jolanta

·        Konsultacje z matematyki dla klas III

·        Konsultacje i wyrównawcze dla klasy II

poniedziałek

środa

8

7

E23

E23

 

Zajęcia pozalekcyjne nauczycieli informatyki, zajęć technicznych i artystycznych oraz religii

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Sobańska Katarzyna

·        Konsultacje z informatyki i zajęć technicznych

 

poniedziałek

 

8

 

C1

 

Łukasińska Barbara

·        Konsultacje z religii

 

piątek

 

8

 

E8

 

Morawiec Aleksandra

·        kółko plastyczne

·        Kółko muzyczne/Kółko gitarowe

poniedziałek

czwartek

8

8

E21

E21

 

Zajęcia pozalekcyjne nauczycieli wychowania fizycznego

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Anczykowska Bożena

·       Zajęcia sportowe/edukacja dla bezpieczeństwa co drugi tydzień

 

poniedziałek

8

sala gimnastyczna

Makowska Jolanta

·       Zajęcia sportowe

poniedziałek

8

sala gimnastyczna

Mnich Katarzyna

·       Zajęcia sportowe

poniedziałek

 

8

 

sala gimnastyczna

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne nauczyciela biblioteki

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Rabenda Izabela

·        Koło czytelnicze

·        Koło biblioteczne

czwartek

piątek

8

8

Bibl.

Bibl.

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne pedagoga szkolnego

Nazwisko i imię

Forma zajęć

dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Sala

Anna Studziżur

·        Warsztaty terapii zajęciowej

·        Zajęcia usprawniające procesy poznawcze

poniedziałek

czwartek

8

7

 

Gabinet pedagoga