ZAPRASZAMY DO SPOŁECZNOŚCI GIMNAZJUM NR 3 W BEŁCHATOWIE


Społeczność naszego gimnazjum zmierza do osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły n/w wartości:
godny szacunek do siebie i innych, dobroć, otwartość, tolerancja, samodzielność, odpowiedzialność, poszanowanie prawa, świadomość obywatelska, wrażliwość estetyczna, zdrowy tryb życia i honor - rozumiany jako uczciwość, prawdomówność, solidność w działaniu, dawanie drugim równych szans w rywalizacji, służenie innym celom niż tylko materialnym.


Baza lokalowa i sprzętowa szkoły:

 • biblioteka (13,5 tysiąca woluminów oraz zbiory audiowizualne około 700 pozycji);
 • świetlica;
 • 2 pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi;
 • 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu
 • 2 sale gimnastyczne;
 • 2 sale do gimnastyki korekcyjnej.;
 • Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna


Czas trwania zajęć: 800 do 1420.
Czas trwania zajęć pozalekcyjnych: 1415 do 1700Publiczne Gimnazjum nr 3 prowadzi:

 • działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • dysponujemy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych (teatralne, turystyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne, polonistyczne, historyczne, j. ang., j. niem., sportowe: piłki nożnej, siatkowej, tenis ziemny, taniec towarzyski);
 • prowadzimy klasy autorskie z rozszerzonym programem języka niemieckiego i angielskiego;


Wyróżnienia otrzymane przez szkołę:

 • Znak Jakości: Znak Jakości Interkl@sa;
 • Certyfikat: Szkoła z klasą;
 • Certyfikat: Szkoła bez przemocy i narkotyków;
 • Lider Edukacji Ekologicznej Powiatu Bełchatowskiego w kategorii: gimnazja;
 • Podziękowania za osiągnięcia sportowe i akcje charytatywne;
 • Szkoła Promująca Zdrowie;
 • Przynależność do Klubu Przodujących Szkół.


Działania szkoły o charakterze wychowawczym i integracyjnym:

 • Impreza integracyjna nauczycieli, rodziców i uczniów klas pierwszych;
 • Karnawał dla Rodziców;
 • Forum Dyskusyjne dla Rodziców;
 • Turniej Rodzin;
 • Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i agresji;
 • Edukacja ekologiczna połączona ze zbiórką surowców wtórnych;
 • Obchody Dnia Ziemi związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska.NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK 2016-2017

pobierz - Regulamin naboru do klas pierwszych -

pobierz - zgłoszenie - dla kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły


pobierz - wniosek - dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły.

pobierz -Obwód Publicznego Gimnazjum nr 3

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY