PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • wykonuje i interpretuje badania przesiewowe
 • współdziała w przygotowywaniu powszechnych lekarskich badań uczniów
 • przygotowuje uczniów do powszechnych profilaktycznych badań lekarskich
 • sprawuje opiekę nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi
 • bierze udział w organizowaniu szczepień ochronnych
 • organizuje kontakty grupowe i indywidualne z uczniami poszczególnych klas w celu wstępnej identyfikacji osób z nowymi problemami zdrowotnymi
 • kontaktuje się z rodzicami w celu uzyskanie od nich informacji o zdrowiu uczniów, włączenie rodziców do działań profilaktycznych i naprawczych
 • współpracuje z rodzicami i pedagogiem szkolnym w sprawie wyboru szkoły lub zawodu uczniów z zaburzeniami rozwoju i zdrowia
 • udziela pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły
 • bierze udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej
 • uczniów i pracowników szkoły.
 • współpracuje z wychowawcami (wymiana informacji, ustalenie zasad opieki zdrowotnej nad uczniami)
 • sprawuje kontrolę warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku szkolnym
 • prowadzi dokumentacje i sprawozdawanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami


REALIZUJE PROGRAMY

 • z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
 • z zakresu p/działania nikotyzmowi
 • z zakresu p/działania alkoholizmowi
 • z zakresu p/działania narkomanii
 • zdrowego stylu życia i przygotowania uczniów do roli świadomego współtwórcy swego zdrowia