Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Program edukacji ekologicznej Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie "EKO-3", zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Również dzięki tej współpracy, szkoła zakupiłą tablicę ineraktywną, z której uczniowie korzystają podczas zajęć lekcyjnych, odbywających się w sali multimedialnej.
Dziękujemy za współpracę.

CENTRUM DYSTRYBUCJI "IKEA" - JAROSTY


Dyrekcja, bibliotekarze i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dziękują Centrum Dystrybucji IKEA JAROSTY za darowiznę na rzecz biblioteki. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za regały na książki, stół, stoliki i krzesła oraz półkę i dywany. Całe przekazane nam wyposażenie poprawiło wygląd biblioteki i spowodowało, że uczniowie czują się w niej lepiej.

 

Fundacji „POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ”

Dyrekcja, bibliotekarze i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dziękują Fundacji „POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ”, która wsparła finansowo bibliotekę szkolną. Fundusze przekazane przez Fundację zostały przeznaczone na zakup podręczników, które są udostępniane potrzebującym uczniom oraz na zakup lektur dla uczniów klas I i II naszego gimnazjum.

GDAŃSKIE WYDAWNICTO OŚWIATOWE,

Dyrekcja, bibliotekarze i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dziękują GDAŃSKIEMU WYDAWNICTWU OŚWIATOWEMU, które przekazało w ramach darowizny dla biblioteki podręczniki do nauki matematyki w klasach I i II wg nowej podstawy programowej. Podręczniki te udostępniane są tym uczniom, którzy nie mają własnych książek.

FIRMA MICROSOFT

 

Uwzględniając nasze działania promujące ich oprogramowanie (szkolenia dla nauczycieli, rodziców, zajęcia pozalekcyjne i inne) ofiarowała szkole oprogramowanie o łącznej wartości około 36 tysięcy złotych.

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.

Składamy podziękowanie dla Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris S.A., które ufundowało nagrody dla organizatorów Forum Dyskusyjnego dla Rodziców listopadzie 2008 roku. Kosmetyki znanej firmy stanowiły miły prezent dla naszych koleżanek.

 

 

Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna i młodzież Publicznego gimnazjum nr 3 w Bełchatowie serdecznie dziękują za wsparcie finansowe udzielone naszej akcji „Wigilijno - Gwiazdkowej”:

  • Fundacji „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej”;
  • Wolontariatowi przy PG nr 3;
  • Proboszczowi Parafii N.M.P. Matki Kościoła;
  • Kołu TPD przy PG nr 3;
  • Związkom Zawodowym NSZZ „Solidarność”;
  • KWB „Bełchatów”;
  • Świetlicy szkolnej przy PG nr 3;

 

Przygotowano 150 paczek ze słodyczami, produktami spożywczymi i chemicznymi dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.