Działalność Samorządu uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
SAMORZĄD UCZNIOWSKI NASZEJ SZKOŁY AKTYWNIE UCZESTNICZY WE WSZELKICH UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH, KTÓRYCH CZĘSTO JEST WSPÓŁORGANIZATOREM

NAJCZĘŚCIEJ ORGANIZUJĄ :

Dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.

Zbiórki pieniędzy na akcję Góra groszaOtrzęsiny pierwszoklasistówOstatki


Dzień świętego walentego
POCZET SZTANDAROWY REPREZENTUJE NASZĄ SZKOŁĘ PODCZAS OBCHODÓW RÓŻNYCH ŚWIĄT NA TERENIE MIASTA:

Miejskie obchody Dni PapieskichAKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

APEL POLEGŁYCH

MIEJSKIE OBCHODY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
-13 GRUDZIEŃ