O BIBLIOTECE


Biblioteka znajduje się przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego, jednej z największych szkół w okręgu piotrkowskim.
Działalność na niwie oświatowej szkoła rozpoczęła w 1984 roku jako Szkoła Podstawowa Nr 10 dla uczniów klas IV-VIII. Przy placówce powstała biblioteka. W roku szkolnym 1988-89 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Edwardów, w którym ma swą siedzibę do dnia dzisiejszego.Biblioteka otrzymała nowe przestronne pomieszczenie, w którym bez trudu pomieściły się dotychczasowe zbiory obejmujące 4500 woluminów i 150 pozycji zbiorów audiowizualnych. Były to głównie lektury szkolne dla klas IV-VIII, książki dla młodzieży, literatura popularnonaukowa i informacyjna oraz książki metodyczne dla nauczycieli. Od 1992 roku szkoła została przemianowana na pełną ośmioklasową szkołę podstawową. Bibliotekarze stanęli przed zadaniem zapewnienia odpowiedniej literatury i lektur dla najmłodszych czytelników.

Zgodnie z reformą systemu edukacji rozpoczętą 1-go września 1999 roku podjęto decyzję o przekształceniu szkoły podstawowej w Samorządowy Zespół Szkół Nr 3 obejmujący Szkołę Podstawową Nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 3. Od 1999 roku nie prowadzono już naboru uczniów do szkoły podstawowej, więc do 2004 roku zakończyła ona swoją działalność i w gmachu pozostała tylko szkoła gimnazjalna.

Opracowanie:
mgr Jolanta Staniszewska