WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH


KLASA I
L.p Autor Tytuł
1 Molier „Skąpiec”
2 Sienkiewicz H. „Krzyżacy”
3 Szekspir W. „Romeo i Julia ”
4 Terakowska D  „ Poczwarka”
5 Tolkien J. R. R. „Hobbit ”


"KLASA II"
L.p Autor Tytuł
1 Christie A. „Morderstwo odbędzie się”
2 Żeromski S. "Syzyfowe prace"
3 Fredro A. "Zemsta”
4 Mickiewicz A.. „Dziady cz. II", ballada
"Pan Tadeusz" (fragm.)
5 Prus B „Kamizelka”
6 Sienkiewicz H. "Latarnik"
7 Rosiek B. "Pamiętnik narkomanki”


"KLASA III"
L.p Autor Tytuł
1 Coelho P. „Alchemik”
2 Fink I. wybrane opowiadanie
3 Kamiński A. „Kamienie na szaniec”
4 Lem S. wybrane opowiadanie
5 Mrożek S. wybrane opowiadanie
6 Orwell G. „Folwark Zwierzęcy”
7 de Saint-Exupery A „Mały Ksiażę”
8 Hemingway E. „Stary człowiek i morze”