Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie

 Lp.

Zadania do wykonania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016r.

Samorząd Uczniowski

(poczet sztandarowy)

U. Zaremba

A. Morawiec

B. Łukasińska

E. Gabinowska Dziadczyk

2.

Zebrania wychowawców klas 
z rodzicami (zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym 
i pozostałymi dokumentami szkoły)

13.09.2016r.

Wychowawcy klas

3.

Badanie na wejściu z języka polskiego klas pierwszych

Wrzesień 2016r.

U. Zaremba

4.

Badanie na wejściu z języka angielskiego klas pierwszych

Wrzesień 2016r.

E. Gabinowska Dziadczyk

5.

Sprawdzian diagnozujący 
z matematyki w kl. I- badanie 
na wejściu

06. Wrzesień 2016r.

Ł. Głowacka

6.

Całoroczny konkurs biblioteczny

Wrzesień 2016-Czerwiec 2017

I. Rabenda

7.

Całoroczny Konkurs fizyczny ,,Zjawiska Fizyczne zachodzące

w przyrodzie”

Wrzesień 2016--Czerwiec 2017

Ł.Głowacka

8.

Pierwszy poniedziałek miesiąca

03.10.2016r.

Wszyscy nauczyciele

9.

Ślubowanie klas pierwszych

Październik 2016r.

Wychowawca klasy I

K. Sobańska

A. Studziżur

A.Morawiec

Samorząd Uczniowski

(poczet sztandarowy

10.

Impreza czytelnicza

„Z książką 
na wesoło”

Październik 2016r.

I. Rabenda

11.

Analiza sytuacji szkolnej, rodzinnej i wychowawczej uczniów

Październik 2016r.

.

 

A. Studziżur

Wychowawcy klas

12.

„Poezja Jana Pawła II w obrazach” – wystawa pokonkursowa

Październik 2016r.

B. Łukasińska

A. Morawiec

13.

Akcja „Kiermasz książek”

Październik 2016r-

Czerwiec 2017r.

I. Rabenda

14.

Forum dyskusyjne dla rodziców

,,Wspólne czytanie”

Listopad 2016r.

A. Studziżur

I. Rabenda

B. Dymus

U. Zaremba

15.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Listopad 2016r.

Samorząd Uczniowski

W. Rogut

A. Morawiec

B. Łukasińska

D.Cienkowski

16.

Etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Październik-Listopad 2016

Wszyscy nauczyciele

17.

Konkurs pięknego czytania

Listopad 2016r.

I.Rabenda

B.Dymus

18.

Wystawa „Historia książki”

Listopad 2016r.

I.Rabenda

19.

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas III i II. Badanie wybranych umiejętności  w klasach I

23-25 11. 2016r.

Wszyscy nauczyciele

20.

Zebrania z rodzicami

Listopad 2016r.

Wychowawcy klas

21.

Ogólnopolski konkura informatyczny,,Bóbr

Pażdziernik 2016r.

K.Sobańska

22..

Bełchatowski Turniej Informatyczny

Listopad 2016r.

K.Sobańska

23.

Konkurs plastyczno-językowy „ Niemieckie i angielskie idiomy 
w obrazach”

Listopad 2016

E. Gabinowska-Dziadczyk

H.Muskała

24.

Kiermasz świąteczny wytworów plastycznych wychowanków świetlicy szkolnej

Grudzień 2016r.

Nauczyciele świetlicy

25.

Szkolny konkurs

,,Stop uzależnieniom”

Grudzień 2016

A.Studziżur

26.

Konkurs wiedzy o HIV/ AIDS

Grudzień 2016r.

K.Sadurska

27.

Pierwszy poniedziałek miesiąca

05.12. 2016r.

Wszyscy nauczyciele

28.

Propozycje ocen niedostatecznych z przedmiotów nauczania

16.12.2016

Wszyscy nauczyciele

29.

Jasełka

Grudzień 2016r.

B .Łukasińska

B.Dymus

A,Morawiec

30.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2016

31.

Termin wystawienia wszystkich ocen śródrocznych

02.01 2017r.

Wszyscy nauczyciele

32.

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

09.01.2017r.

Dyrekcja szkoły

33.

Semestralne zebrania z rodzicami

Styczeń 2017r.

Wychowawcy klas

34.

Pierwszy poniedziałek miesiąca

06.02.2017r.

Wszyscy nauczyciele

35.

Ferie zimowe

16-29.01 2017r.

36.

Ogólnopolski konkurs

„Ojczyzna Polszczyzna”

Luty 2017r.

U.Zaremba

B.Dymus

37.

Międzyklasowe  turnieje piłki siatkowej  dla uczniów klas I – III

Luty – Czerwiec 2017r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

38.

Szkolny konkurs plastyczno  religijny ,Niebiańskie światło witraży”

Styczeń 2017

A Morawiec

B.Łukasińska

39.

Spotkanie dla uczniów klas III
 z doradcą zawodowym z PPP

Marzec 2017r.

A.Studziżur

40.

Projekt edukacyjny

,,Książka dawniej i dziś”

Marzec 2017

I.Rabenda

41.

Eliminacje szkolne Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”

Marzec 2017r.

Ł.Głowacka

J. Saladra

42.

Pierwszy poniedziałek miesiąca

06.03.2017r.

Wszyscy nauczyciele

43.

Dzień Św. Patryka

17. Marca 2017r.

B.Stanisławska

44.

Konkurs plastyczny „Stop wulgaryzmom”

Marzec 2017r.

A. Studziżur

45.

Szkolny konkurs

„ Tradycje wielkanocne

w rodzinie”

Marzec 2017r.

B. Łukasińska

A. Morawiec

46.

Etap szkolny IX Olimpiady wiedzy o rergioniłódzkim

Marzec/Kwiecień 2017

D.Cienkowski

47.

Przerwa Świąteczna

13-18.04.2017r.

48.

Egzamin gimnazjalny

19-21.04. 2017r.

Dyrekcja szkoły

49.

Festiwal Spektakli Profilaktycznych

Kwiecień 2017r.

A.     Morawiec

B.      B. Dymus

 

50.

Zebrania z rodzicami

Kwiecień 2017r.

Wychowawcy klas

51.

Forum dyskusyjne

Kwiecień 2017r.

A. Studziżur

52.

Szkolny konkurs ekologiczny.

Kwiecień 2017r.

K.Sadurska

53.

V Szkolny Konkurs Wiedzy 
o Krajach Anglojęzycznych

Kwiecień 2017r.

 

B. Stanisławska

54.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

28.04.2016r.

 

Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

Wystawa o Włodzimierzu Puchalskim

 

Nauczyciele świetlicy

Turniej matematyczny dla klas I „Umiem liczyć kasę”

J. Saladra

Turniej matematyczny dla klas II „Matematyka w rebusach i zagadkach”

Ł.Głowacka

XVIII Miejska Olimpiada Języka Niemieckiego

E. Gabinowska Dziadczyk

H.Muskała

55

Chemicus

Maj 2017r.

K.Sadurska

D. Cienkowski

M.Dukowicz

 

56.

Droga Jana Pawła II do świętości” –  wystawa

Kwiecień/maj 2017r.

B. Łukasińska

A. Morawiec

57.

XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Maj 2017

B.Dymus

58.

Tydzień bibliotek

Maj 2017r.

I.Rabenda

60.

„ Konstytucja 3 Maja” -Prezentacja multimedialna

Maj 2017r.

W. Rogut

A. Morawiec

D.Cienkowski

61.

„Szkolna familiada” – impreza czytelnicza

Maj 2017r.

O.Rabenda

62.

Pierwszy poniedziałek miesiąca

08.05.2017r.

Wszyscy nauczyciele

63.

„Mistrz ortografii”. Konkurs ortograficzny dla klas I-III

Maj 2017r.

U.Zaremba

B.Dymus

64.

Szkolny konkurs „SUDOKU”

Maj 2017r.

J. Saladra

65.

Stop uzależnieniom- konkurs szkolny

II semestr

A.Studziżur

66.

Spotkanie ze ,,Strzelcem”-zachęcamy do obronności

II semestr

B.Anczykowska

67.

Spotkanie zew Stażą Pożarną-ochrona ppoż

II semestr

B.Anczykowska

68.

Szkolny konkurs wiedzy 
o Bełchatowie i regionie

Maj 2017r.

D. Cienkowski

69.

Prezentacja projektów wykonanych przez uczniów w ciągu roku szkolnego

Maj 2017r.

Zespół nauczycieli

70.

Szkolny Konkurs „Prawa 
i obowiązki dziecka i ucznia”

Maj/ Czerwiec 2017r.

Samorząd Uczniowski

71.

Miejski Konkurs plastyczno-religijny „Poezja Jana Pawła II na obrazach”

Maj/czerwiec2017r.

B. Łukasińska

A. Morawiec

72.

Szkolny konkurs z jęz. angielskiego „The Best”

Czerwiec 2017r.

B. Stanisławska

73.

Pierwszy poniedziałek miesiąca

06.06.2017r.

Wszyscy nauczyciele

74.

Propozycja ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

05.06.2017r.

Wszyscy nauczyciele

75.

Termin wystawienia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych
 i zachowania

12.06.2017r.

Wszyscy nauczyciele

76.

Roczna Rada Klasyfikacyjna

19.06.2017r.

Wszyscy nauczyciele

77.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06. 2017r.

Samorząd Uczniowski

(poczet sztandarowy)

A. Morawiec

B. Łukasińska

B.Dymus

78.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

1 września 2018r.

Samorząd Uczniowski

(poczet sztandarowy)

A.Morawiec

K.Sobańska

K.Sadurska